This page list all the students of MCaM and MSoCD masters programmes who are currently enrolled in the CSE department. For former members, please check the alumni page.

MSoCD student list

Joined in year 2022

Roll number Name
152202001 aniket kumar
152202002 anupam yedida
152202004 dipu kumar singh
152202006 jayjeet ganguly
152202007 karthik dhondi
152202008 karuna biswas
152202009 muhammed nihal k v
152202010 neharaj gautam
152202012 pasupulati madhulatha
152202013 rajneesh patel
152202014 sagar kumar
152202015 sahablal bind
152202016 srinidhi baddam
152202017 subham ball
152202019 vanapalli nitish sai kumar
152202021 vivek yadav
152202022 teja s n
152202023 shushmasri ch
152202024 gemaraju raji
152202025 aditya kumar gupta

Joined in year 2023

Roll number Name
152302001 abhishek kumar
152302002 aniket narayan rajak
152302003 anjali sharma
152302004 chandana kasireddy
152302005 chetanya modi
152302006 kamal rakesh telagathoti
152302007 kunal gupta
152302008 manish anil borkar
152302009 rishi ritvik raj a
152302011 saumya saurav sahoo
152302012 srinivas ramavath
152302013 dijith .s
152302014 shaik taju
152302015 jyotsna s v
152302016 amal s s
152302017 chavva deepika

MCaM student list

Joined in year 2022

Roll number Name
112202001 aniket nargotra
112202003 kritika kashyap
112202004 milan chakraborty
112202007 subhendu sekhar sahoo
112202008 susmita behera
112202009 ujjwal verma
112202010 zahir khan
112202011 sidhartha sankar pradhan
112202012 ashicka p saj
112202013 raushan kumar

Joined in year 2023

Roll number Name
112302001 ankit kumar patel
112302002 david shepherd chintala
112302003 kinshuk kusum
112302004 manas singha
112302005 nitish rana
112302006 rahul radhakrishnan
112302007 sarayu miththira v c
112302008 shreyojit das
112302009 subhadip maity
112302010 samuel faindani